termowizja w przemyśle

Termowizja w przemyśle

Termowizja umożliwia wczesne, szybkie, bezpieczne, dokładne i niedrogie wykrywanie i zapobieganie kosztownym awariom maszyn i urządzeń. Okresowe badania termowizyjne pozwalają zapobiegać nieprzewidzianym awariom, a jednocześnie zaoszczędzić czas i środki związane z zatrzymaniem produkcji. W przemyśle badania termowizyjne wykonujemy w charakterze badań jednorazowych i okresowych w terminach określonych przez Zleceniodawcę. Termowizja w przemyśle służy między innymi do:

  • zbierania informacji dla Działów Technologicznych, Służb Utrzymania Ruchu
  • pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i produkcji
  • lokalizacji przegrzań na złączach elementów instalacji elektrycznych
  • lokalizacji przeciążeń w urządzeniach mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, zasilanych parą
  • monitorowania pracy silników, przekładni, turbin, pomp, sprężarek i generatorów
  • lokalizacji wadliwie pracujących i przegrzewających się łożysk i panewek
  • kontroli działania zaworów i innych urządzeń mechanicznych
  • kontroli linii produkcyjnych i procesów technologicznych
  • kontroli termicznej przemian fizycznych i chemicznych
  • bezstykowej kontroli wysokich temperatur
  • wykrywania zagrożenia samozapłonem ( np. przy składowaniu węgla, zbóż itp.)
  • badania przewodności cieplnej
  • badania stanu kominów
  • lokalizacji przecieków
  • poprawy pracy cieplnej pieców i urządzeń w celu zmniejszenia ich energochłonności
  • kontroli przewodów odprowadzających/doprowadzających ciepło
  • wykrywania złego stanu przewodów gazowych
  • kontroli stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych
  • analizy przepływu i strat ciepła
  • kontroli stanu instalacji pneumatycznych
  • i wiele innych…

 

 

Podziel się

FacebookMore...