termowizja w medycynie

Termowizja w medycynie

Jest cennym uzupełnieniem stosowanych rutynowo metod diagnostycznych. Opiera się na wykrywaniu niesymetryczności w rozkładzie temperatury między lewą stroną ciała a prawą (przy badaniu symetrycznych narządów), bądź na określaniu miejsc o wyraźnie podwyższonej lub obniżonej temperaturze. Termowizja jest całkowicie bezinwazyjna, szybka i dokładna. Brak jakichkolwiek ograniczeń co do wieku i płci osoby badanej, całkowita nieszkodliwość dla kobiet w ciąży i płodów. Termowizja w medycynie umożliwia wielokrotne powtarzanie badania bez szkody dla osoby badanej. Termowizję w medycynie wykorzystujemy między innymi do:

  • termodiagnostyki piersi, zatok, całego ciała lub wybranego obszaru
  • przesiewowego badania termowizyjnego stanów zapalnych zatok przynosowych
  • wykrywania zaburzeń ukrwienia organizmu
  • wykrywania powierzchniowych stanów zapalnych
  • wczesnego wykrywania raka sutka i skóry
  • oceny dynamiki rozrostu ogniska nowotworowego
  • oceny zmian reumatycznych w ortopedii, w zwyrodnieniach kręgosłupa, chorobie wibracyjnej, zapaleniach stawów
  • wykrywania zmian w naczyniach obwodowych w kończynach dolnych i górnych
  • diagnostyki zespołu Raynaud u dzieci (ręce)
  • oceny przepływu krwi w przetokach żylno-tętniczych u osób dializowanych
  • oceny krążenia w kończynach dolnych i możliwości występowania chorób sercowo-naczyniowych, choroby Reunalda
  • monitoringu skuteczności terapii osteoporozy
  • diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych
  • wspomagania badań klinicznych i mammograficznych w wykrywaniu nowotworów piersi

 

 

Podziel się

FacebookMore...