termowizja w energetyce

Termowizja w energetyce

Pozwala na szybkie, dokładne, bezpieczne, bezinwazyjne, niedrogie wykrywanie wad i uszkodzeń sieci ciepłowniczych i energetycznych.

Termowizja w energetyce wykorzystujemy między innymi do:

  • diagnostyki przedremontowej i powykonawczej urządzeń energetycznych
  • lokalizacji wad termicznych rurociągów, sieci, kotłów, kanałów, kadzi
  • lokalizacji przebiegu rur z ciepłą wodą
  • lokalizacji niedrożności rur w podgrzewaczach pary, parownikach
  • kontroli pracy kotłów i turbozespołów
  • oceny stanu przekładni mechanicznych, reduktorów i sprzęgieł ciernych
  • oceny stanu maszyn i urządzeń, łożysk tocznych i ślizgowych
  • oceny stanu technicznego kominów, pęknięć, ubytków i uszkodzeń
  • wykrywania uszkodzeń wymienników ciepła
  • oceny stanu technicznego elektrofiltrów i przewodów spalinowych
  • badania stacji rozdzielczych wysokiego i niskiego napięcia
  • badania temperatury hałd

Okresowe badania termowizyjne w energetyce polecane są z uwagi na to, że z czasem elementy ulegają zużyciu. Może to prowadzić do zwiększenia ich rezystancji prowadzącej do wzrostu temperatury i w związku z tym do osiągnięcia wartości maksymalnych, a to z kolei grozi poważnymi awariami.

Podziel się

FacebookMore...