termowizja w elektryce

Termowizja w elektryce

Diagnostyka termowizyjna jest ściśle związana z pracami kontrolno-serwisowymi w elektryce. Pozwala na szybkie, bezinwazyjne, dokładne i niedrogie wykrywanie i obrazowanie:

  • usterek, awarii, „gorących punktów” instalacji elektrycznej
  • usterek prac rozdzielnic elektrycznych
  • usterek w obróbce przewodów
  • stanu kabli i przewodów, ich częściowego pęknięcia oraz upływności na powierzchniach izolacyjnych
  • stanu złączy wysoko prądowych, zacisków, bezpieczników
  • asymetrii zasilania
  • miejsc przegrzań/przeciążeń w instalacji
  • stanu generatorów, transformatorów, linii energetycznych wysokiego i niskiego napięcia
  • poprawności działania odłączników, wyłączników mocy, przekładników
  • diagnostyki korpusów silników elektrycznych
  • przegrzania stojana napędu
  • źle podłączonych podzespołów fotowoltaicznych
  • nieprawidłowości w chłodzeniu układów elektronicznych
  • elementów przegrzanych

Termowizja w elektryce może znacząco przyczyniać się do zapobiegania pożarom i różnego rodzaju awariom.

Podziel się

FacebookMore...