O termowizji

Pojęcia termowizji i termografii są stosowane zamiennie podobnie jak termogramy i zobrazowania termalne.
Termowizja to dziedzina wiedzy i techniki, w której dzięki wykorzystaniu promieniowania podczerwonego można szybko, bezinwazyjnie i bardzo dokładnie zobrazować różnice temperatur na danym obiekcie.
Termowizja to również to nowoczesna metoda diagnostyczna wykorzystywana w wielu dziedzinach życia min. w: budownictwie, ciepłownictwie, przemyśle, energetyce, mechanice, hydraulice, elektryce, chłodnictwie, diagnostyce urządzeń mechanicznych, medycynie i weterynarii.
Badania termowizyjne oparte na pomiarze promieniowania podczerwonego polegają na fenomenie, iż każdy obiekt posiadający temperaturę wyższą niż zero absolutne, czyli ok. (-273,15°C) wysyła promieniowanie elektromagnetyczne. Określając jego intensywność można w sposób bezinwazyjny ustalić temperaturę obiektu.
Dzięki termowizji oszczędzamy czas i środki w efektywnym poszukiwaniu problemów związanych z nadmiernym wydzielaniem się ciepła, zimna, wilgoci…
Badania termograficzne są wiarygodnymi źródłami informacji. Warunkiem tego jest przeprowadzanie ich kompleksowo przez osoby wyposażone w bogatą wiedzę i profesjonalny sprzęt.
Poprawna interpretacja zobrazowań termalnych (termogramów) jest zagadnieniem niezmiernie złożonym i bardzo trudnym. Duży wpływ na wyniki badań termowizyjnych mają takie czynniki jak emisyjność powierzchni danego obiektu, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, siła wiatru, zachmurzenie, nasłonecznienie w czasie poprzedzającym badanie i wiele innych.
Bez rozumienia zagadnień termowizji a także bez ogólnej wiedzy o danym obiekcie nie jest możliwe poprawne wykonywanie badań termowizyjnych.

Podziel się

FacebookMore...