Medycyna

Termowizja w medycynie jest cennym uzupełnieniem stosowanych rutynowo metod diagnostycznych. Opiera się na wykrywaniu niesymetryczności w rozkładzie temperatury między lewą stroną ciała a prawą (przy badaniu symetrycznych narządów), bądź na określaniu miejsc o wyraźnie podwyższonej lub obniżonej temperaturze. Termowizja jest całkowicie bezinwazyjna, szybka i dokładna. Brak jakichkolwiek ograniczeń co do wieku i płci osoby badanej, całkowita nieszkodliwość dla kobiet w ciąży i płodów. Termowizja umożliwia wielokrotne powtarzanie badania bez szkody dla osoby badanej. Termowizję w medycynie wykorzystujemy między innymi do:

 • przesiewowego badania termowizyjnego stanów zapalnych zatok przynosowych
 • wykrywania zaburzeń ukrwienia organizmu
 • wykrywania powierzchniowych stanów zapalnych
 • wczesnego wykrywania raka sutka i skóry
 • oceny dynamiki rozrostu ogniska nowotworowego
 • oceny zmian reumatycznych w ortopedii, w zwyrodnieniach kręgosłupa, chorobie wibracyjnej, zapaleniach stawów
 • wykrywania zmian w naczyniach obwodowych w kończynach dolnych i górnych
 • diagnostyki zespołu Raynaud u dzieci (ręce)
 • oceny przepływu krwi w przetokach żylno-tętniczych u osób dializowanych
 • oceny stopnia wydolności krążenia w kończynach dolnych
 • monitoringu skuteczności terapii osteoporozy
 • diagnostyki chorób stawów skroniowo-żuchwowych
 • wspomagania badań klinicznych i mamograficznych w wykrywaniu nowotworów piersi

 

FacebookMore...