BUDOWNICTWO

W Naszych warunkach atmosferycznych, w budownictwie mieszkaniowym lub przemysłowym dla uzyskania wysokiego komfortu życia i niskich kosztów utrzymania niezwykle ważne jest, aby wszystkie elementy sztuki budowlanej były wykonywane z należytą starannością. Termowizja w budownictwie pozwala na szybkie, bezpieczne, bezinwazyjne, dokładne, niedrogie lokalizacje wad na zewnątrz jak i wewnątrz budynków jakich gołym okiem dostrzec nie możemy, co pozwala nam na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych wydatkowanych np. na ogrzanie domu. Pamiętajmy, że przez dziurkę od klucza przez jedną godzinę może dostać się do pomieszczenia aż 5 m3 zimnego powietrza. Pomyślmy zatem jakie straty ponosimy, gdy nasze okna są nieszczelne bądź źle zamontowane, a w elewacji naszego ocieplonego domu są mostki termiczne lub tzw. „zimne kołki”. W budownictwie wykorzystujemy kamery termowizyjne między innymi do:

  • kontroli rzeczywistego stanu budynku, mieszkania, lokalu, przed zakupem
  • kontroli wykonywanych prac związanych z dociepleniem budynku, montażem stolarki okiennej i drzwiowej, instalacją CO, CWU, ogrzewania podłogowego
  • kontroli działania wentylacji grawitacyjnej
  • kontroli stanu technicznego grzejników
  • lokalizacji wad produkcyjnych w oknach i drzwiach zewnętrznych
  • lokalizacji wad w izolacji cieplnej budynku ( np. mostki termiczne, zimne kołki)
  • lokalizacji wycieków i zatorów w instalacji wodnej, CO, ogrzewania podłogowego
  • lokalizacji zawilgoceń powierzchni i możliwości występowania grzybów i pleśni
  • odwzorowania przebiegu sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego
  • określenia obszarów obniżonych właściwości termicznych przegród/ścian
  • przeciwpożarowej kontroli instalacji elektrycznej
  • sprawdzenia stanu urządzeń elektrycznych, rozdzielni, przewodów
  • lokalizacji miejsc szczególnego nagrzewania się styków i wszelkiego rodzaju łączników
  • sprawdzenia silników wentylatorowych i połączeń elektrycznych w rozdzielni
  • i wiele innych…
FacebookMore...